فرم پرداخت

نام و نام خانوادگي
پست الکترونيکي
شماره تلفن
مبلغ به تومان


براي چند روز مي خواهيد :

قيمت براي شما به تومان :


ارسال فرم


پرداخت سفارش

خدمات توضیحات تحویل قیمت
بنـر 468*60 حرفه ای و گرافیکی دو روزه 6 هزار تومان
بنـر 120*240 حرفه ای و گرافیکی دو روزه 5 هزار تومان
بنـر 120*120 حرفه ای و گرافیکی دو روزه 3 هزار تومان
کاور پست حرفه ای و گرافیکی دو روزه 6 هزار تومان
هـدر حرفه ای و گرافیکی سه روزه لطفا تماس بگرید.
لوگو _ _ _
طراحی قالب گرافیکی و حرفه ای چهار روز تا یک هفته 25 تا 35 هزار تومان

© 2014 All rights reserved ,www.tem98.ir